Aandachtspunten bij de overdracht van een KMO: Topic 1 – herwaarderingsmeerwaarden

Overdracht KMO - waardering - herwaarderingsmeerwaarden

Bij de overdracht van een KMO en vooral bij het opstellen van een onderbouwde waardering zijn er verschillende aandachtspunten, waaronder de herwaarderingsmeerwaarden.

Elke onderneming gebruikt activa die bijdragen tot de werking van de onderneming en tot het behalen van de vooropgestelde doelstelling, met name rendabel zijn en een maximale ROI (return on investment) creƫren.

Doordat activa over meerdere jaren in de onderneming worden gebruikt kan het voorkomen dat deze reeds lang zijn afgeschreven, maar nog altijd een zekere nutswaarde hebben. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een ondernemer deze economische waarde of nutswaarde van zijn activa tot uiting brengt in de jaarrekening.

Wilt u het volledig artikel lezen, klik dan op onderstaande link.

Aandachtspunten bij overdracht van KMO- Topic Herwaarderingsmeerwaarden